Nyheter

Konsul P. Olssons Stiftelse i Helsingborg delar en gång om året inför julen ut understöd till behövande kvinnor boende i Helsingborg.

Stiftelsen instiftades år 1903 på initiativ av Konsul P. Olsson. Stiftelsens ursprungliga namn var ”Stiftelsen Hemmet för arbeterskor i Helsingborg”. Vidare beslöts 1903 att stiftelsen ska stå under förvaltning av en styrelse bestående av fem manliga och fem kvinnliga ledamöter. Så långt i jämställdhet mellan könen har inte svenskt näringsliv eller de politiska församlingarna kommit ens idag!

År 2014 beslutade Stiftelsen att ändra till ett mera adekvat namn. Samtidigt hedrade man stiftelsens initiativtagare och stora donator. ”Konsul P. Olssons Stiftelse” föreslogs och detta godkändes samma år av Länsstyrelsen.

Stiftelsen har sedan 1960-talet sin förmögenhet placerad i svenska värdepapper. Av den årliga utdelningen från kapitalet skall 90% delas ut till behövande kvinnor enligt stiftelsens ursprungliga stadgar. Så sker också under början av december varje år.

Inför julen 2017 delade stiftelsen ut över 568 000 kr till 284 behövande kvinnor i Helsingborg. Säkert en välkommen gåva (2 000 kr per person).

Inför julen 2018 har stiftelsen nu i dagarna överfört 2 000 kronor i julgåva till 310 kvinnor i Helsingborg. Således totalt 620 000 kronor. Gåvan har satts in på respektive persons bankkonto.

Helsingborg 11 december 2018