Nyheter

Konsul P. Olssons Stiftelse i Helsingborg delar en gång om året inför julen ut understöd till behövande kvinnor boende i Helsingborg.

Stiftelsen instiftades år 1903 på initiativ av Konsul P. Olsson. Stiftelsens ursprungliga namn var ”Stiftelsen Hemmet för arbeterskor i Helsingborg”. Vidare beslöts 1903 att stiftelsen ska stå under förvaltning av en styrelse bestående av fem manliga och fem kvinnliga ledamöter. Så långt i jämställdhet mellan könen har inte svenskt näringsliv eller de politiska församlingarna kommit ens idag!

År 2014 beslutade Stiftelsen att ändra till ett mera adekvat namn. Samtidigt hedrade man stiftelsens initiativtagare och stora donator. ”Konsul P. Olssons Stiftelse” föreslogs och detta godkändes samma år av Länsstyrelsen.

Stiftelsen har sedan 1960-talet sitt kapital placerat huvudsakligen i svenska värdepapper. Av den årliga utdelningen från kapitalet skall 90% delas ut till behövande kvinnor enligt stiftelsens ursprungliga stadgar. Så sker också under början av december varje år.

Inför julen 2022 överförde stiftelsen 2750 kr i julgåva till drygt 300 behövande kvinnor bosatta i Helsingborg, eller totalt 833 250 kr.

Helsingborg januari 2023